Σκληραίνει τη στάση του το ιδιωτικό εµπόριο όσον αφορά τις τιµές για το κτηνοτροφικό κριθάρι, µε τη βάση των 15 λεπτών να χάνεται στον τιµοκατάλογο που απέστειλε η επιχείρηση ΑΦΟΙ Καραγιώργου, όπου η προσφέρεται κλειστή τιµή στα 14 λεπτά.

Η αγορά πιέζεται σε όλη την Ευρώπη, καθώς η διαθεσιµότητα προοδευτικά αυξάνεται όσο προχωρά ο αλωνισµός και στα βορειότερα παραγωγικά κέντρα του µπλοκ, µε τις τιµές να προσεγγίζουν πλέον τα 205 ευρώ ο τόνος στη Γαλλία, έναντι των 220 ευρώ δύο εβδοµάδες πριν.

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη στα βυνοποιήσιµα κριθάρια, καθώς οι υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις που καταγράφηκαν κατά τόπους, φέτος, δεν πρόκειται να έχουν τον προσδοκώµενο αντίκτυπο στο εισόδηµα των παραγωγών, ενώ επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες τους ότι η εγγυηµένη κατώτερη τιµή των 24 λεπτών δεν θα ισχύσει για το σύνολο της παραγωγής.

Στην περίπτωση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, οι όγκοι που θα πληρωθούν µε τα 24 λεπτά το κιλό, δεν θα ξεπεράσουν συνολικά τους 62.000 τόνους, καθώς αυτό είναι και το απώτατο όριο δυναµικότητας των µονάδων της.

Με δεδοµένο ότι στη σεζόν 2022-2023 στο πρόγραµµα συµβολαιακής της εταιρείας εντάχθηκαν περίπου 150.000 στρέµµατα σε όλη την επικράτεια, το όριο µέχρι το οποίο θα πληρωθούν τα 24 λεπτά το κιλό, προσδιορίζεται σε λίγο πάνω από τα 400 κιλά ανά στρέµµα.

Για τις υπερβάλλουσες ποσότητες, οι αγρότες πρέπει να απευθυνθούν στο ελεύθερο εµπόριο, σε αρκετά χαµηλότερες τιµές. Η εξέλιξη αυτή έχει δυσαρεστήσει πολλούς παραγωγούς, καθώς σε αρκετές περιοχές φέτος οι µέσες αποδόσεις κινήθηκαν πολύ πιο πάνω από τη µέση στρεµµατική απόδοση των 400 κιλών το στρέµµα, που υπολογίζουν οι ζυθοποιίες, όταν καταστρώνουν το πλάνο της επόµενης καλλιεργητικής χρονιάς.

Για παράδειγµα στην Επανοµή Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε όσα µεταφέρθηκαν στην Agrenda, το «στήσιµο» ήταν στα 450 – 500 κιλά ανά στρέµµα, στα Βασιλικά υπερέβη τα 500 κιλά και στη Χαλκιδική κινήθηκε στα 550 κιλά. Επίσης, ελαφρώς πάνω από 400 κιλά «έγραψε» το αλώνι σε περιοχές της Λάρισας, ενώ ακόµη πιο εντυπωσιακές επιδόσεις είχαν πολλά χωράφια στο νοµό Ξάνθης, που ξεπέρασαν τα 700 κιλά.