•Παρουσιάστηκε από το Δήμο η αρχιτεκτονική μελέτη •Θα κατατεθεί πρόταση για ένταξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης

Mε γοργούς ρυθμούς προχωρά η δημιουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στη Λίμνη Πλαστήρα, μετά τη δημοσίευση του Οργανισμού λειτουργίας του στο ΦΕΚ.
Ο Δήμος έχει θέσει την λειτουργία του Ιατρείου στην Πεζούλα, σε υψηλή προτεραιότητα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα