Μετά από τις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα στο Ν. Καρδίτσας, εξελέγησαν νέα όργανα για την οργάνωση.

Τη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελούν οι:

Αγόρης Κωνσταντίνος

Αντωνίου Ηλίας

Βερίλλης Δομήνικος

Βράντζα Παναγιώτα

Bραχνάκης Μιχάλης

Γερούκη Έλενα

Δημητρίου Σταύρος

Ευθυμίου Αγγέλα

Καλιάς Θωμάς

Καραβίδας Γεώργιος

Κατσαβριά Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κομματάς Ιωάννης

Κρύος Παναγιώτης

Λαδόπουλος Θεόδωρος

Ματιάτου Δυονυσία

Μπουγουλιάς Απόστολος

Μπούρας Αθανάσιος

Παπανούσκας Μιχάλης

Σιωρόπουλος Δημήτρης

Τσιαμαντάς Δημήτριος

Τσίτου Φωτεινή

Η Νομαρχιακή Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα τον ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ως Συντονιστή της Ν.Ε., την ΑΓΓΕΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ως Αναπληρώτρια Συντονίστρια και τους ΕΛΕΝΑ ΓΕΡΟΥΚΗ, ΘΩΜΑ ΚΑΛΙΑ, ΘΟΔΩΡΗ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟ και ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΤΟΥ ως μέλη του Συντονιστικού Οργάνου.