Νέες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Π.Ε. Καρδίτσας με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Δέκα νέες πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται στην Π.Ε. Καρδίτσας με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε στενή συνεργασία με φορείς, Δήμους και Συλλόγους, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει διαχρονικά τη διοργάνωση εκδηλώσεων που συμβάλλον στην διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καλλιεργούν το αίσθημα της κοινότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και ενισχύουν την τοπική, πραγματική οικονομία, δημιουργώντας ρεύμα πολιτιστικού τουρισμού.

Οι εκδηλώσεις που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας είναι οι εξής:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα