Παλέρμο Καρδίτσας: Επιμήκυνση έως τέλος Δεκεμβρίου στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος για τις εργασίες αποκατάστασης στο Παλέρμο
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας κάνοντας δεκτή την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση έρχεται μετά από αίτημα του αναδόχου στις 15-7 για επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος για διάστημα πέντε  μηνών, έως 31/12/2022. Ο ανάδοχος έκανε χρήση του νέου νόμου που δίνει τη δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες για τα υπο εξέλιξη έργα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.