Πληγέντα κτίρια από τον «Ιανό»: έως τον Οκτώβριο του 2023 οι αιτήσεις για επισκευή και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής

Νέα προθεσμία έως 7 Οκτωβρίου 2023 ορίζεται με υπογραφή του Υπουργού Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη, για την υποβολή αίτησης έκδοσης αδείας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής σε κτίρια που επλήγησαν από τον «Ιανό» στο Ν. Καρδίτσας και σε άλλες περιοχές.

Η απόφαση συγκεκριμένα αναφέρει: «ορίζεται νέα προθεσμία έως την 7η Οκτωβρίου 2023, εντός της οποίας, εφόσον άλλως δεν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων τους από τις πλημμύρες της 17ης έως και
20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση
ή αποπεράτωση κτιρίου.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης  στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.