Στην τελική ευθεία βρί- σκονται οι προετοιμασίες από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου.

Οι Καρδιτσιώτες θα ψη- φίσουν σε 287 εκλογικά τμήμα σε όλο το Νομό, ενώ θα υπάρχει και ένα τμήμα για τους ετεροδη- μότες όπως προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε τις προηγούμε- νες ημέρες ο Αντιπεριφε- ρειάρχης Καρδίτσας κ. Κωστής Νούσιος και για τις οποίες σας ενημέρωσε ο «Νέος Αγών».