Τη συμμετοχή του Δήμου Παλαμά στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με τη Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που θα υποβάλλει, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η υποβολή θα γίνει στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων LEADER, και ειδικότερα για την
επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων LEADER και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του Σ.Σ. της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης του Δήμου Παλαμά αποτελείται από τις εξής Κοινότητες :

Δημοτική Ενότητα Παλαμά

Δ.Κ. Παλαμά

Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

Τ.Κ. Βλοχού

Τ.Κ. Γοργοβιτών

Τ.Κ. Καλυβακίων

Τ.Κ. Κοσκινά

Τ.Κ. Μάρκου

Τ.Κ. Μεταμορφώσεως

Δημοτική Ενότητα Σελλάνων

Τ.Κ. Προαστίου

Τ.Κ. Αγίας Τριάδος

Τ.Κ. Καλογριανών

Τ.Κ. Μαραθέας

Τ.Κ. Πεδινού

Δημοτική Ενότητα Φύλλου

Τ.Κ. Ιτέας

Τ.Κ. Αστρίτσης

Τ.Κ. Λεύκης

Τ.Κ. Ορφανών

Τ.Κ. Πετρίνου

Τ.Κ. Συκεών

Τ.Κ. Φύλλου
Όπως είπε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος, «στην περιοχή του Δήμου Παλαμά, από την περίοδο του LEADER II έως και σήμερα έχουν υλοποιηθεί ή ενταχθεί 25 ιδιωτικά / δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.434.850 € και δημόσιας δαπάνης 1.660.734 € υπό τη διαχείριση της ΟΤΔ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε».