Το βιβλιοπωλείο ΑΠΟΠΕΙΡΑ μέσω των σελίδων του “Νέου Αγώνα” παρουσιάζει  το Θεσσαλικό Ημερολόγιο, μια περιοδική έκδοση του κ. Κώστα Σπανού η οποία ασχολείται με τη θεσσαλική ιστορία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα