Η δημιουργία δύο Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προωθείται στην περιοχή του Δήμου Παλαμά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, που συνεδρίασε στο Προάστιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, έδωσε ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για τη δημιουργία δύο Τμημάτων Ένταξης.
Τα Τμήματα θα ιδρυθούν στο Γυμνάσιο Προαστίου το οποίο προβλέπεται να λειτουργήσει με πέντε μαθητές και στο Γυμνάσιο- Λυκειακές τάξεις Ιτέας με τρείς μαθητές.

Το κόστος λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης, όπως τονίστηκε στο Σώμα, θαείναι μηδενικό, καθώς θα λειτουργούν εντός του σχολικού ωραρίου σε κατάλληλη αίθουσα της κάθε σχολικής μονάδας, κάτι που τονίζονταν και σε σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα