•Ένας μήνας ακόμη για την προσκόμιση των δικαιολογητικών

Ένα μήνα περιθώριο έχουν οι πληγέντες επιχειρηματίες για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκείμενου να λάβουν την αποζημίωση στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα