Εργασίες καλλωπισμού, φύτευσης και μεταφύτευσης λουλουδιών πραγματοποιούν από χθες οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας πρασίνου στην Καρδίτσα. Με την εποχική φύτευση, τα παρτέρια της πόλης άρχισαν να γεμίζουν με ανοιξιάτικα χρώματα. Συγκεκριμένα επελέγησαν σερφίνια και αργυράνθεμα σε διάφορα χρώματα, τα οποία χθες φυτεύτηκαν στα παρτέρια του κεντρικού πεζοδρόμου. Η φύτευση θα συνεχιστεί στην πλατεία του Εμπορικού Κέντρου και στην πλατεία Πλαστήρα.
Κ.Π.