Σε εργασίες αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας, μετά τις ζημιές που προκάλεσε ο Ιανός στην Ανατολική Αργιθέα προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για το έργο
«Κατεπείγουσα τοποθέτηση φρεατοπασσάλων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν στην ε.ο. 9 της Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού 420.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα