Αρχίζει σύντομα η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων για τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων

Εγκρίθηκε από το δημοσιονομικο δικαστήριο η συμβαση που θα υπογραφεί για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στη Δυτική Θεσσαλία που θα εξυπηρετει τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων.

Πρόκειται για το προτελευταίο βήμα για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «Μεσόγειος Α.Ε.» και πλέον απομένουν ελάχιστες διαδικασίες.

Ετσι, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και η κατασκευή του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού έργου στη δυτική Θεσσαλία. Ένα έργο με προϋπολογισμό 33.000.000 ευρώ που αφορά τους 10 Δήμους των δύο Νομών μέσω της η Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΑΔΥΘ ΑΕ)..

Ουσιαστικά με την κατασκευή της μονάδας επιτυγχάνονται:

-Η μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ

-Η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν,

-Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας

-Παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.

-Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης

-Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.

-Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα.

-Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.