Στη δημοπράτηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Μουζακίου» προϋπολογισμού 380.000 ευρώ προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την αγαστή συνεργασία του Δήμου Μουζακίου.Το έργο, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου Ενεργειακής Κατηγορίας Η, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β μεβελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
Κύριος και δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Μουζακίου.
Καλλιεργούμε στην πράξη, με έργα, την περιβαλλοντική συνείδηση και εφαρμόζουμε πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον,μετά από την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.Αγοραστό.

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου Μουζακίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

-Τοποθέτηση νέων θερμομονωτικών κουφωμάτων.
-Τοποθέτηση σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας κελύφους.
-Τοποθέτηση θερμομόνωσης οροφής.
-Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
-Τοποθέτηση νέου χαλύβδινου λέβητα θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου και κυκλοφορητή.