«Πράσινο φως» για την υποβολή δύο προτάσεων χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» άναψε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων. Η πρώτη αφορά δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας και η δεύτερη την ανάπτυξη συστημάτων για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου και των υπηρεσιών προς τους Δημότες.
Αντισεισμική προστασία
Σε ότι αφορά τη δράση της αντισεισμικής προστασίας, η αρχική φάση της υποβολής αφορά δύο Υποέργα:

•Υποέργο 1 «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Δήμου Σοφάδων» για τις κρίσιμες υποδομές του Δήμου, προϋπολογισμού 15.747,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

•Υποέργο 2 «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης», προϋπολογισμού 15.108,37 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι μεγαλύτερος του ποσού Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος με την εγγραφή του αντίστοιχου ποσού στον προϋπολογισμό του.
Ψηφιακη αναβάθμιση
Σε ότι αφορά τώρα τη συγκεκριμένη πρόσκληση, ο Δήμος Σοφάδων θα συμμετάσχει με την υποβολή δύο προτάσεων χρηματοδότησης. Η μία θα αφορά σε δράσεις και μέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η δεύτερη θα αφορά σε δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας. Το βασικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι οποίες θα διαλειτουργούν με τις υφιστάμενες εφαρμογές του Δήμου και περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων με στόχο την βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Συγκεκριμένα η πρόταση χρηματοδότησης αποτελείται από τα παρακάτω δυο υποέργα:

-Υποέργο 1: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 315.456 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

-Υποέργο 2: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» πρ/σμού 6.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.