Δρομολογείται εντός της εβδομάδας η πίστωση του ποσού της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων αγροτών του Ν. Καρδίτσας.

Σε ότι αφορά το ύψος της συνδεδεμένης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με βάση τα 2.622.921 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν το 2021

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα