Οι δύο νέες χρηματοδοτικές δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» που αφορούν την ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα το απόγευμα το Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Η εκδήλωση έγινε στο Επιμελητήριο, παρουσία επιχειρηματιών- μελών του ΕΒΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση από τους Υπεύθυνους των Δράσεων στην Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-δος, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους.