Αύξηση προσλήψεων εν μέσω καραντίνας σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο Νομό Καρδίτσας. Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα της «Εργάνης», τον Απρίλιο στο Νομό έγιναν 320 προσλήψεις έναντι 188 απολύσεων, με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 132 θέσεις εργασίας. Στο Νομό Λάρισας έγιναν 1.140 προσλήψεις και 787 απολύσεις (+353 θέσεις) Στο Νομό Μαγνησίας 572 προσλήψεις και 542 απολύσεις (+30 θέσεις) Στο Νομό Τρικάλων 389 προσλήψεις και 301 απολύσεις (+88 θέσεις).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα