Δύο τραπεζικούς λογαριασμούς για προσφορά βοήθειας στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, στους οποίους οι πολίτες θα μπορεί να διαθέσουν ότι ποσό μπορούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους των πυρόπληκτων περιοχών που δοκιμάζονται σκληρά εδώ και ημέρες.

Οι λογαριασμοί στους οποίους μπορούν να γίνουν οι καταθέσεις είναι οι ακόλουθοι:

Δικαιούχος: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.

Λογ/μός όψεως 0026.0217.37.0202535905

ΙΒΑΝ GR2402602170000370202535905 με την αναγραφή ΥΠΕΡ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λογ/μός όψεως 6255154584587

ΙΒΑΝ GR5101712550006255154584587 με την αναγραφή ΥΠΕΡ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ