ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΓΗ_Άδειο το καλάθη Μητσοτάκη για τους αγρότες