* Φτωχότεροι μεταξύ των Θεσσαλών οι Καρδιτσιώτες
* Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΣΒΘΕ και Επιμελητηρίου

Σημαντική αποεπένδυση υπέστη σε βάθος επταετίας ο Νομός Καρδίτσας, ο οποίος το χρονικό διάστημα 2008-2015 έχασε το 25% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Καρδιτσιωτών διατηρείται σταθερά τελευταίο μεταξύ Θεσσαλών, κατά 41% χαμηλότερο από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας.

Αξιοσημείωτο είναι την ίδια ώρα το γεγονός πως σχεδόν διπλασιάστηκε η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του Νομού την ώρα που ο κατασκευαστικός κλάδος γνώρισε δραματική υποχώρηση από το 8,1% στο 1,3%.

Στοιχεία για το μέγεθος της κρίσης και πως αυτή επηρέασε αρνητικά το Νομό Καρδίτσας, παρουσιάστηκαν χθες στο ΕΒΕ Καρδίτσας, κατά τη διαδικασία υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΕ) και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα