Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την κρατική αρωγή μετά θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Η νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου αποσκοπεί στη δημιουργία ταχύτερων και αποτελεσματικότερων διαδικασιών αποκατάστασης ζημιών και στήριξης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, αλλά και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων. «Η κλιματική αλλαγή είναι, δυστυχώς, γεγονός και εκδηλώνεται με συχνά και βίαια φυσικά φαινόμενα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε διάφορα τμήματα της επικράτειας», επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα