ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΛΑΤΟΥ

Οι Καρδιτσιώτες αγρότες είναι οι μεγάλοι χαμένοι από την εκρηκτική αύξηση των τιμών που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στα σιτηρά, ενώ από κοντά ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι, που βλέπουν την αύξηση των τιμών στο γάλα να την εξανεμίζει η μεγάλη άνοδος στις ζωοτροφές, ενώ όλοι τους έχουν να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις σε ρεύμα, πετρέλαιο και λιπάσματα. Και αυτό γιατί ελάχιστοι στην Καρδίτσα αποθηκεύουν στάρι και το παραδίδουν στα αλώνια στη μισή τιμή από τα τρέχοντα επίπεδα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα