Ανοιχτά παραμένουν πέντε μεγάλα μέτωπα στο Ασφαλιστικό. Αν και αυτά δεν προήλθαν ως συνέπεια της κρίσης του κορωνοϊού, η εν λόγω κρίση επηρεάζει την εξέλιξή τους.

Και αυτό γιατί η κορονο-κρίση έχει μειώσει δραματικά τα έσοδα των ταμείων από ασφαλιστικές εισφορές.

Η μείωση αυτή αποτελεί αντικειμενικά ανάχωμα στο ξεδίπλωμα της κυβερνητικής πολιτικής, στο ασφαλιστικό, τόσο στο πεδίο της συνταξιοδοτικής δαπάνης, το οποίο καθορίζεται από τις ανοιχτές υποχρεώσεις της σε σχέση με τα αναδρομικά αλλά και τις εκκρεμείς συντάξεις, όσο και στο πεδίο των εισφορών, όπου έχει δεσμευτεί σε παραπέρα μείωσή τους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»