«Σκαμπανεβάσματα» παρουσιάζει ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων στην Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΕΟΔΥ.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η περιοχή μας να βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη αυξημένης
παρατήρησης.
Τι μπορεί να σημαίνει η πορτοκαλί ζώνη; Όταν κάποια στιγμή ξεκινήσει η συζήτηση για
το άνοιγμα των καταστημάτων κατά περιοχές, η πορτοκαλί ζώνη δεν θα βοηθήσει την περιοχή μας.
Κ.Φ.