Το Τελικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας.
Το Σχέδιο αφορά κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Καρδίτσας με τον τίτλο «σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας» που χρηματοδοτήθηκε από το πράσινο ταμείο. Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Θάνος Βλαστός σημείωσε ότι στόχος του ΣΒΑΚ είναι ο περιορισμός της κίνησης των αυτοκινήτων και η δημιουργία νοοτροπίας και υποδομών που θα ενισχύουν την μετακίνηση με τα πόδια, με ποδήλατο και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Το τελικό σενάριο έχει διάφορες προβλέψεις με ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας και 15ετίας. Μεταξύ άλλων προβλέπει περιοχές της Καρδίτσας μειωμένης μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και ένα μεγαλύτερο κομμάτι ήπιας κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα.
Σε ορίζοντα 10ετίας και 15ετίας προβλέπεται η επέκταση των περιοχών αυτών ο Δήμου.
Αναφερόμενος στα μέτρα που προωθούνται μέσω ΣΒΑΚ σημείωσε ότι ομαδοποιούνται σε 9 κατηγορίες, που είναι οι εξής:

– Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας
– οδική ασφάλεια
– διαχείριση στάθμευσης
– δημόσια συγκοινωνία
– πράσινες διαδρομές
– χώροι πρασίνου- κοινόχρηστοι χώροι
– εμπορικές μεταφορές
– κατανάλωση ενέργειας
– προώθηση και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας
Τις κατηγορίες ανάλυσε περαιτέρω, τις οποίες παρουσιάζουμε περιληπτικά στα εξής σημεία:
Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας
– Νέα Ιεράρχηση δρόμων ως προς τη σημαντικότητα για την κυκλοφορία και για τον άνθρωπο
– Μονοδρομήσεις- αντιδρομήσεις
– ζώνες χαμηλών ρύπων
– απομάκρυνση βαρέων οχημάτων από το κέντρο της πόλης
– αναπλάσεις κεντρικών οδών
– μετατροπή των οδών σε ήπιας κυκλοφορίας και συνύπαρξης πεζών και οχημάτων
– δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας
– τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ή και πεζοφάναρων
– έξυπνα φανάρια
Οδική ασφάλεια
– Αναδιαμόρφωση κυκλικών κόμβων και σημειακές βελτιώσεις σε ισόπεδους κόμβους, προτείνοντας μάλιστα τα σημεία της Καρδίτσας στα οποία μπορούν να γίνουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
Διαχείριση στάθμευσης
* Παρόδια στάθμευση:
– Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης εκεί που έχουν προτεραιότητα πεζοί και ποδηλάτες
– επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
– χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
– Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
– Δημιουργία σταθμών ποδηλάτων κοινής χρήσης
– απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων σε δημόσιους χώρους σε περιοχών μικτών χρήσεων
* Στάθμευση εκτός οδού:
– κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού στην περίμετρο ου κέντρου και στα όρια της πόλης
Δημόσια συγκοινωνία
* Αστικές λεωφορειακές γραμμές ΚΤΕΛ
– Ανασχεδιασμός των γραμμών όπου απαιτείται έτσι ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερη έκταση της πόλης
– βελτίωσης της αξιοπιστίας και της συχνότητας των δρομολογίων
– εφαρμογή τηλεματικής στο σύνολο των στάσεων του ΚΤΕΛ εντός της πόλης
– αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων ώστε να μην εμποδίζουν το περπάτημα στα πεζοδρόμια
– ανανέωση του στόλου με πιο «καθαρά» οχήματα
Πράσινες διαδρομές
– υλοποίηση δικτύου διαδρομών κατάλληλων για ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμένους
– επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων
– κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν
– δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης κλπ
Κατανάλωση Ενέργειας
– Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
– Ολοκλήρωση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος για το Δήμο Καρδίτσας
– ανανέωση εκσυγχρονισμός στόλου δημοτικών οχημάτων.
Προώθηση και δράσεις
βιώσιμης κινητικότητας
– Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στα σχολεία
– ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα
– ένταξη μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα
– καθιέρωση ημέρας χωρίς αυτοκίνητα κλπ
– εκστρατεία ενημέρωσης με σεμινάρια κυκλοφοριακής αγωγής κλπ