Προσωρινός ανάδοχος για το αρδευτικό αντλιοστάσιο στο Μελισσοχώρι

Η έκταση που θα εξυπηρετηθεί ανέρχεται περίπου 6.700 στρέμματα

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο της κατασκευής του αρδευτικού αντλιοστασίου στο Μελισσοχώρι του Δήμου Σοφάδων.
Η οικονομική επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τα πρακτικά του ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού και κατόπιν αυτού, προέκυψε προσωρινός ανάδοχος με έκπτωση 46,43% επί της συνολικής δαπάνης του 1,4 εκ ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του έργου.
Η έκταση που θα εξυπηρετηθεί από το διπλό αντλιοστάσιο του Μελισσοχωρίου ανέρχεται περίπου 6.700 στρέμματα

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα