Προσωρινός ανάδοχος προέκυψε στο διαγωνισμό για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) με υπομονάδα επεξεργασίας καθαρών βιοαποβλήτων από Διαλογή στην Πηγή (ΜΕΒΑ). Η Μονάδα θα εξυπηρετεί τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων και θα γίνει στο Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων.

Το έργο, το οποίο μπλέχτηκε σε προσφυγές, θεωρείται μείζονος σημασίας, σε σχέση με τις υποχρεώσεις της χώρας για την ολοκλήρωση των υποδομών των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και την αποφυγή της επιβολής προστίμων λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας σε σχέση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»