Προτάσεις για αντιπλημμυρική θωράκιση...

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Βασίλης Τσιάκος, έκανε λόγο για εξειδικευμένες προτάσεις που μπορούν να προκύψουν από τα πανεπιστημιακά τμήματα όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία του Νομού μας.

Πράγματι, η ακαδημαϊκή γνώση και η ύπαρξη ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν να συνδράμουν τόσο στην αξιολόγηση έργων στη περιοχή, όσο και να δημιουργήσουν συστήματα και εφαρμογές με έκτακτη πληροφόρηση για τα πλημμυρικά φαινόμενα και την αποφυγή δραματικών καταστάσεων.
Δ.Γ.