Σε υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης και υιοθέτησης συστήματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων προτίθεται να προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, το σώμα ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή πρότασης ένταξης στην πράξη Πράσινα σημεία, Οικιακή κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Θεσσαλίας» του Άξονα προτεραιότητας 3 του Περιφερειακου Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.
Η πρόταση θα περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα.

Συγκεκρίμενα:
-. «Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Μουζακίου», προϋπολογισμού 26.201 ευρώ

– «Τεχνική υποστήριξη οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Μουζακίου» προϋπολογισμού 19.641 ευρώ

-«Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Μουζακίου» 687.798 ευρώ

– «Τεχνική υποστήριξη χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Μουζακίου» προϋπολογισμού 19.641 ευρώ.
Κάδοι και εξοπλισμός
Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει την προμήθεια 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε δύο φάσεις (από 250 έκαστη).
Επίσης την προμήθεια περίπου 5.000 κάδων βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) και συγκεκριμένα:
– 4.181 κάδοι για νοικοκυριά 10 λίτρων
– 105 κάδους κουζίνας για τα καταστήματα εστίασης 30 λίτρων
– σε διάφορα σημεία του Δήμου 181 κάδους 120 λίτρων, 110 κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 178 κάδους 360 λίτρων και 4 κάδους 660 λίτρων.
Επίσης την προμήθεια δύο ειδικών απορριμματοφόρων και ενός γερανού με καλαθοφόρο και αρπάγη.
Μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης υπογράμμισε οτι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή, με πολύπλευρα κοινωνικά οφέλη. «Μέσα από την πρόταση που υποβάλουμε, στοχεύουμε στη μείωση των αποβλήτων, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, με παράλληλη εξοικονόμηση χρημάτων» υπογράμμισε μεταξύ άλλων.
«Πράσινο Σημείο»

Επίσης, σε ότι αφορά το μέτρο για την ανάπτυξη Πράσινων Σημείων, ο Δήμος Μουζακίου θα υποβάλλει κοινή πρόταση με τον Δήμο Πύλης, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πύλης, για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στη Θέση «Λιβάδια» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης, παραπλεύρως του ήδη λειτουργούντος Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Φάνης Στάθης