* «Πράσινο φως» από την Περιφέρεια για την υπογραφή της σύμβασης

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το έργο κατασκευής του νέου κτιρίου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Καρδίτσας.
Ο Περιφερειάρχης έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου προϋπολογισμού 3.399.133,63 ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα