Με στόχο την καλύτερη διοργάνωση της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που θα διεξαχθεί από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας του Δήμου Καρδίτσας. Η συνεδρίαση έγινε υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Β. Τσιάκου και με τη συμμετοχή μόνο των επικεφαλής των επιμέρους ομάδων, με στόχο να μην υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση προσώπωνως προληπτικό μέτρο απέναντι στον Covid 19.

Θέμα συζήτησης αποτέλεσε η καταγραφή των εκδηλώσεων της ΕΕΚ, που έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα, ο προγραμματισμός και νέων με τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων του Δήμου, ο καταμερισμός των δαπανών και η εύρεση χορηγιών που θα καλύψουν μέρος των εξόδων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα