Το «πράσινο φως» για την χρηματοδότηση ενός πολύ μεγάλου έργου της ΔΕΥΑ Καρδίτσας «άναψε» το υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο μετά την εκτέλεσή του αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της ύδρευσης στο Δήμο. Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους 10,54 εκ. ευρώ και η σχετική πρόταση είχε κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Τα προτεινόμενα έργα στοχεύουν στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.

Η εγκριθείσα πράξη αφορά σε τρία έργα. Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη και την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα