Ποσό ύψους 4.479.866 ευρώ κατανέμεται σε 20 δήμους αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού που μεταφέρθηκε από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, καθώς και για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες των εν λόγω μαθητικών εστιών.

Στην περίπτωση που μετά την εξόφληση του συνόλου των δαπανών λειτουργίας των ανωτέρω μαθητικών εστιών, τρέχοντος έτους, προκύψουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να διατεθούν για αντίστοιχες δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους.

H απόφαση αφορά και τις μαθητικές εστίες του Δήμου Μουζακίου, ο οποίος επιχορηγείται με το ποσό των 422.800 ευρώ.