Σημαντικά δεδομένα και στοιχεία για την εξέλιξη των ακραίων καιρικών φαινομένων της 18ης Σεπτεμβρίου και τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νομό Καρδίτσας παρουσιάζει μελέτη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Διευθυντή τον Καρδιτσιώτη καθηγητή Δρ. Ευθύμη Λέκκα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η επιστημονική ομάδα, η πόλη της Καρδίτσας πλημμύρησε σε ποσοστό περίπου 80%, συνέπεια της υπερχείλισης του ποταμού Καλέντζη και κατάρρευσης αναχώματος στον ποταμό Καράμπαλη.

Μάλιστα η στάθμη του νερού ξεπέρασε κατά σημεία το ένα μέτρο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»