Την ανακήρυξη του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ως «Δήμου φιλικού προς τα ποδήλατα» αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Το σώμα αποδέχθηκε την εισήγηση του Δημάρχου και παράλληλα αποφάσισε να συνάψει διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας για κοινές δράσεις. Επίσης ενέκρινε τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη του Ποδηλάτου στη Λίμνη Πλαστήρα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα