Περισσότερα από 128 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν στη Θεσσαλία από την αρχή υιοθέτησης των μέτρων για τον covid -19 από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Οικονομικών. Ποσά τα οποία δόθηκαν για να στηριχθούν επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενοι που έχουν πληγεί σημαντικά ή έκλεισαν με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πρόκειται για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την επιστρεπτέα προκαταβολή, εργαλεία μέσω των οποίων δόθηκαν στο Νομό Καρδίτσας 14,2 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι το χαμηλότερο που δόθηκε σε επίπεδο Θεσσαλίας. Είναι ευνόητο πάντως πως τα ποσά που δόθηκαν σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν την απώλεια του τζίρου και την απουσία ρευστότητας. Είναι ενδεικτικό πως στο β’ τρίμηνο, μόνο ο κλάδος των καταλυμάτων στο Νομό Καρδίτσας είχε απώλεια τζίρου που ξεπερνά τα 6 εκ ευρώ, ενώ και η εστίαση- αναψυχή έχει χάσει περίπου 10 εκ ευρώ συγκριτικά με πέρυσι.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα