Με τον χειρότερο τρόπο θα μας αποχαιρετήσει σε λίγες ημέρες το 2020. Μία χρονιά καταστροφική για την οικονομία της Καρδίτσας, καθώς πέρα από την πανδημία, οι ζημιές που προκάλεσε ο «Ιανός» είναι τεράστιες.

Τα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος της «Εργάνης», δείχνουν πως από τις αρχές Ιανουαρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, στο Νομό Καρδίτσας έγιναν 9.512 προσλήψεις και 10.094 απολύσεις, με αποτέλεσμα να χαθούν 582 θέσεις εργασίας.

Στην υπόλοιπη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Λάρισα έγιναν 39.200 προσλήψεις και 36.242 απολύσεις. Το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 2.958 θέσεις εργασίας.

Στη Μαγνησία έγιναν 27.221 προσλήψεις και 25.821 απολύσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 1.400 θέσεις.

Τέλος, στα Τρίκαλα προσλήφθηκαν 14.452 άτομα και απολύθηκαν 14.354

το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 98 θέσεις εργασίας. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πως η Καρδίτσα ήταν ο μοναδικός νομός σε όλη τη Θεσσαλία, όπου το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων, ήταν αρνητικό.

Όσον αφορά τα στοιχεία για το μήνα Νοέμβριο, εν μέσω πανδημίας στο Νομό Καρδίτσας προσλήφθηκαν 571 άτομα και απολύθηκαν 662. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν 91 θέσεις εργασίας.