Αφιερωμένο στην Μικρασιατική Καταστροφή και τον Πλαστήρα το 2ο τεύχος «Ιστόρηση»

Κυκλοφορεί και διατίθεται ελεύθερα από την ιστοσελίδα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, που εγκαινιάζει τη νέα στήλη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του, αλλά και από το Διαδίκτυο το 2ο θεματικό τεύχος της επιθεώρησης Τοπικής Ιστορίας, το οποίο είναι αφιερωμένο στη Μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής και τον Ν. Πλαστήρα.

Πρόκειται για εξαμηνιαία επιθεώρηση Τοπικής Ιστορίας του Δημοτικού Μουσείου Ιστορίας “Ν. Πλαστήρας” Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, την οποία επιμελείται η Δημοτική Επιτροπή Ιστορίας.

Την ευθύνη έκδοσης έχει ο συγγραφέας και δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος στο σημείωμα του εκδότη σημειώνει στο τέλος: «Η Μνήμη οφείλει να είναι θεμέλιο προόδου των κοινωνιών και αξία – αφετηρία δημιουργίας συνθηκών Ειρήνης και Πολιτισμού. Συνάμα όμως οφείλει να είναι και σύμβολο ισχύος για την υπεράσπιση της Εθνικής Αξιοπρέπειας και Υπόστασης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα