Σε επικίνδυνη φάση εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, καθώς έχει μπει ο Μάϊος και οι αρμόδιες εθνικές αρχές αδυνατούν να διαμορφώσουν ένα σαφές και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο και για τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2023 των αγροτών.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν αρμόδια διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει καταλήξει σε δύο σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (εφαρμοστικές της νέας ΚΑΠ) οι οποίες ανοίγουν μεν σε κάποιο βαθμό το δρόμο στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν εξασφαλίζουν ωστόσο την ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων. Κι αυτό γιατί, από τις αποφάσεις λείπουν οι απαραίτητες αποσαφηνίσεις, τουλάχιστον σε τρία κεφάλαια  της νέας ΚΑΠ και συγκεκριμένα στα πεδία που αναφέρονται στην αιρεσιμότητα, στα eco schemes και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Στις δύο ΚΥΑ που έχουν συνταχθεί μετά κόπων και βασάνων, χωρίς ωστόσο να πάρουν τις υπουργικές αποφάσεις, αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα θέματα:

Α) «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027»

Β) «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της βασικής εισοδηματικής στήριξης, της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης και της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027»

Οι πληροφορίες πάντως θέλουν να εκδηλώνονται σοβαρές διαφωνίες επί του θέματος, αρχικά ανάμεσα στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου η οποία συνέταξε τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή τον Οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Απ’ ότι φαίνεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής επιλέγει τη σταδιακή αποσαφήνιση του αφαρμοστικού πλαισίου της νέας ΚΑΠ, ενώ οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκρίνουν το άμεσο ξεκαθάρισμα όλων των κρίσιμων κεφαλαίων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ των αγροτών και εν συνεχεία να προχωρήσει η όσο γίνεται καλύτερη επεξεργασία και διασταύρωση αυτών της στοιχείων, με γνώμονα μια πετυχημένη και δίκαιη πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων σε όλα τα καθεστώτα.

Με τους υπηρεσιακούς του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να συντάσσονται τόσο οι μελετητές – διαχειριστές των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που θα κληθούν το επόμενο διάστημα να φέρουν εις πέρας το συγκεκριμένο έργο, όσο και η ηγεσία της ΕΘΕΑΣ που παρακολουθεί στενά το θέμα και έχει σαφή εικόνα της όλης κατάστασης.

Απόνερα, ενδεχομένως και κύριοι κυματισμοί, της παραπάνω υπόθεσης, φαίνεται να οδηγούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου,  με τον υπουργό, Γιώργο Γεωργαντά, να διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειρισθεί το θέμα η υπηρεσία και ο επικεφαλής αυτής υφυπουργός, Γιώργος Στύλιος. Οι πληροφορίες μάλιστα θέλουν, ένα είδος δημόσιας διαβούλευσης που έχει προγραμματισθεί να γίνει διαδικτυακά σήμερα Τετάρτη 3 Μαίου, να αποτελεί ιδέα του υπουργού, προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές και να διευκολυνθεί μια κατάληξη σε μια ολοκληρωμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα καλύπτει όλα τα κεφάλαια και θα ανοίγει το δρόμο για αξιόπιστες δηλώσεις ΟΣΔΕ και δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.