Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας (τεχνικό) της Μυρίνης που είχε καταρρεύσει από το πέρασμα του “Ιανού”. Για περισσότερο, από ένα χρόνο οι κάτοικοι της Μυρίνης και των γύρω χωριών ταλαιπωρούνταν καθώς είχε αποκοπεί η κυκλοφορία από το συγκεκριμένο σημείο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα