Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού, κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και παρεπιδημούντων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα μέτρα για τον κορωνοϊό, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων στη συνεδρίασή του.
Τέλη καθαριότητας- φωτισμού
Συγκεκριμένα το σώμα άναψε το «πράσινο φως» στη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,  για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Η απαλλαγή αφορά τις επιχειρήσεις που υποχρεωτικά διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των έκτακτων μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού που επέβαλε η Πολιτεία, κατά το χρονικό διάστημα από 20 Μαρτίου του 2020 έως το τέλος των απαγορευτικών μέτρων της πανδημίας.
Τέλη κοινόχρηστου χώρου
Επίσης ενέκρινε την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Σοφάδων και για τον ίδιο λόγο διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους και δεν έκαναν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου.

Η δυνατότητα απαλλαγή τους θα λάβει χώρα με αίτησή τους στο διαδικτυακό τόπο https://dt.govapp.gr/ της ΚΕΔΕ μετά από εγγραφή του Δήμου Σοφάδων. Επισημαίνεται ότι για τα ποσά που έχουν καταβληθεί εντός του διαστήματος απαλλαγής θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
Τέλη παρεπιδημούντων

 Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή καταβολής τελών διαμονής παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς της νόσου covid- 19.