Απαλλαγή τελών κοινοχρήστου χώρου για επιχειρήσεις στο Δήμο Καρδίτσας

Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου οι επιχειρήσεις στο Δήμο Καρδίτσας, που από την 1η Ιανουαρίου έως 2 Μαΐου 2021 έμειναν κλειστές ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους εξαιτίας των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για τον κορωνοϊό.
Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση, αποδεχόμενο την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση είτε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας είτε ηλεκτρονικά μέσω της «πλατφόρμας απαλλαγής ΔΤ και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων» στη διεύθυνση https://dt.govapp.gr/. Στις περιπτώσεις δε που τα τέλη έχουν ήδη καταβληθεί για το παραπάνω χρονικό διάστημα απαλλαγής θα γίνει συμψηφισμός των καταβληθέντων ποσών με τα αναλογούντα ποσά που θα υπολογισθούν στην επόμενη οικονομική περίοδο 2022.