Γυναίκες αναλαμβάνουν Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων στους Δήμους Παλαμά και Μουζακίου, μετά τις δημαιρεσίες της Κυριακής.

Στο Δήμο Παλαμά, η όλη διαδικασία έγινε μέσα σε πνεύμα συναίνεσης. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Ιφιγένεια Πετροπούλου, που καταγράφεται ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά. Στη θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη ο Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Φαλάρας Βασίλειος.

Στο Δήμο Μουζακίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η κ.Μαρία Καραμπέκου και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Γεώργιος Καραβίδας.