Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο κέντρο των Σοφάδων δρομολογεί η Δημοτική Αρχή με στόχο την αισθητική αναβάθμιση, τη βελτίωση της ασφαλούς πρόσβασης και μετακίνησης των δημοτών και την εν γένει καλύτερη λειτουργία της πόλης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα