Κατόπιν επιλογής από το Δήμο Καρδίτσας, να τοποθετήσει εξωτερικό απινιδωτή στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε εκ νέου εκπαίδευση στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, από το ΕΚΑΒ, με θέμα:

• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ

• ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι η ύπαρξη απινιδωτή, σε έκτακτη ανάγκη, σώζει ζωές.