Εργασίες κατασκευής πεζοδρομιών σε Καρδιτσομαγούλα και Άγιο Θεόδωρο

Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρούν και ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή πεζοδρομίων στην Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας και στην τοπική κοινότητα Αγ. Θεοδώρου.

Το χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες επισκέφθηκε ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος συνοδευόμενος από τους προέδρους αντίστοιχα των δυο περιοχών κκ. Λιάκο και Νταρακλίτση και ενημερώθηκε από το στέλεχος της Δ/νσης Τεχνικών έργων του Δήμου κ.
Α. Λάππα για την πρόοδο τους. Ικανοποιημένος από τις παρεμβάσεις που γίνονται δήλωσε στο τέλος της επίσκεψης ο Δήμαρχος.

Ο κ. Τσιάκος είπε ότι πρόκειται για μια σειρά από εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και βελτίωσης υποδομών, που εκτελεί ο Δήμος. Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενώ άλλες συνεχίζονται. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες της συγκεκριμένης εργολαβίας σε Καρδιτσομαγούλα και Αγ. Θεόδωρο βαίνουν προς την ολοκλήρωση τους.