Με την ανησυχία ενός τρίτου, πιο αυστηρού lockdown στην οικονομία, που θα φέρει νέες ανατροπές και στο φετινό σχεδια-
σμό βρίσκονται οι έμποροι και οι επαγγελματίες στο Νομό Καρδίτσας, μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την πρωτεύουσα και άλλες επιβαρυμένες περιοχές της χώρας.

Στις τάξεις των επαγγελματιών της πραγματικής οικονομίας επικρατεί αμηχανία και κούραση, συναισθήματα στα οποία
έρχονται να προστεθούν η αγωνία και ο φόβος επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων. Η εμπορική αγορά της
Καρδίτσας υπέφερε στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, αλλά και στη συνέχεια ουδέποτε συνήλθε αφού ήρθε το χτύπημα του
«Ιανού» και κατόπιν η «αναζωπύρωση» της πανδημίας
με το δεύτερο lockdown.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του ”Νέου Αγώνα”