Παγκόσμια ημέρα της αγρότισσας η σημερινή, μια ημέρα που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Καρδιτσιώτικη ύπαιθρο.
Διαχρονικά οι γυναίκες του πρωτογενούς τομέα στο Νομό και συνολικότερα στην ελληνική επαρχία, καλούνται να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες εργασίας της υπαίθρου, στις δυσκολίες της καθημερινότητας αλλά και στα γενικότερα εμπόδια που υπάρχουν από την
έλλειψη μέτρων ουσιαστικής στήριξης, την απουσία υποδομών και διεξόδων στην κοινωνική ζωή ή δράση.

Ωραία τα λόγια και οι διάφορες εκδηλώσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ή διοικητικούς φορείς, αλλά η αγρότισσα, η ψυχή της υπαίθρου, χρειάζεται πράξεις και μέτρα ουσίας. Ωστόσο οι ίδιες οι αγρότισσες, χρειάζεται να αντιληφθούν τη σημασία της οργάνωσης σε συλλόγους, διεκδικώντας καλύτερες ημέρες για τις ίδιες και τις οικογένειές τους…
Κ.Π.